Visselblåsarpolicy

Visselblåsar­ policy

VARFÖR VISSELBLÅSA?

På Holy Greens strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Som arbetsgivare är det därför viktigt för oss att möjliggöra rapportering av missförhållanden på ett enkelt och säkert sätt.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når via länken: https://holygreens.visslan-report.se/

VEM KAN VISSELBLÅSA?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Holy Greens AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

VAD KAN JAG RAPPORTERA OM?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

HUR HANTERAS RAPPORTERINGEN?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor eller funderingar kring vår visselblåsarpolicy kan ni läsa mer i länken: visselblåsarpolicy

VARFÖR VISSELBLÅSA?

På Holy Greens strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Som arbetsgivare är det därför viktigt för oss att möjliggöra rapportering av missförhållanden på ett enkelt och säkert sätt.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når via länken: https://holygreens.visslan-report.se/

VEM KAN VISSELBLÅSA?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Holy Greens AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

VAD KAN JAG RAPPORTERA OM?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

HUR HANTERAS RAPPORTERINGEN?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor eller funderingar kring vår visselblåsarpolicy kan ni läsa mer i länken: visselblåsarpolicy